Aktualności
Start Aktualności

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”

W związku z realizacją projektu pn. „Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na obszarze działania LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” uczestniczyliśmy w dożynkowych imprezach plenerowych odbywających się na obszarze działania naszego Stowarzyszenia takich jak:

 

 

 • Dożynki Gminno-Parafialne w Wąsewie w dniu 15 sierpnia br.,

   

  • Festyn „Dni Kukurydzy” w Andrzejewie w dniu 19 sierpnia br.,

  • XI Dożynki Powiatowe w Zuzeli w dniu 26 sierpnia br.,

  • Dożynki Gminne w Starej Grabownicy w dniu 1 września 2018 r.

 • Więcej…

   

  PostHeaderIcon Zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych w Małkini Górnej

  W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Promocja – Aktywizacja - Turystyka
  - Ochrona Dziedzictwa”, realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie
  i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

  mieszkańców obszaru

  LGD „ZIELONE SIOŁO”, LGD „Kurpsie Razem” oraz LGD „Zaścianek Mazowsza”

  zapraszamy na warsztaty kulinarne,

  które odbędą się w dniu 11 września br. o godz. 10.00

  w pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica

  Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej.

  Więcej…

   

  PostHeaderIcon Nabór wniosków Nr 4/2018

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Nr 4/2018

  dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2)
  „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm.).

  Więcej…

   

  PostHeaderIcon Zaproszenie na XI Dożynki Powiatowe

   

  PostHeaderIcon Rozpoczęliśmy realizację projektu dotyczącego Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

  Szkoleniem,  które odbyło się w Ośrodku „Binduga” w Broku, w dniu 10 lipca br. w ramach zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na obszarze działania LGD „ZIELONE SIOŁO”.

  Więcej…

   
  Więcej artykułów…